Law&Tax Consulting - Sukces Uprawomocniony, Kursy na Aplikacje

Kompleksowe uslugi szkoleniowe - Kursy na Aplikacje, Szkolenia, Kursy jezykowe

Menu:

Aktualności

Newsletter

Chcesz otrzymywał najnowsze informacje o kursach? Podaj swój adres email

Formularz zapisania newslettera

Kontakt

biuro@law-tax.pl
Tel. +48 (22) 257 09 50
Tel. +48 698 615 215
Tel. +48 698 615 212
Fax +48 (22) 257 09 51

Ilość wizyt 52724

Aktualności

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Szkolenie z prawa ochrony konkurencji

30.11.-1 00:00

Praktyczne zagadnienia prawa ochrony konkurencji

Seminarium ma przede wszystkim charakter praktyczny. W jego ramach zostaną przedstawione dwie grupy zagadnień. Poza zagadnieniami ogólnymi pozwalającymi uczestnikom na zrozumienie podstawowych pojęć prawa konkurencji (tj. rynku w znaczeniu prawa ochrony konkurencji, nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję itp.) uwaga prowadzącego skupi się na praktycznych aspektach zagadnienia.

Szkolenie: dane merytoryczne

Temat: Praktyczne zagadnienia prawa ochrony konkurencji

Kategoria: Prawo konkurencji

Typ szkolenia: otwarte


Szkolenie: dane szczegółowe

Cel szkolenia:

Nadrzędnym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z  sytuacjami, w których działalność przedsiębiorcy może spowodować naruszenie przepisów prawa ochrony konkurencji oraz wskazanie jak takich sytuacji unikać i z nimi walczyć


Profil uczestników:

Członkowie zarządu, Dyrektorzy, Kadra menedżerska, Pracownicy działów prawnych


Program szkolenia:

Istotnym elementem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wyżej wspomnianych sytuacji, w których działalność przedsiębiorcy może spowodować naruszenie przepisów prawa ochrony konkurencji. W ramach tego punktu zostaje wyjaśnione, jakie działania są zakazanymi przez prawo praktykami ograniczającymi konkurencję, przedstawione zostaną najczęstsze przykłady naruszania prawa konkurencji oraz szereg uwag dotyczących formułowania umów z kontrahentami, tak aby nie zawierały klauzul, które mogłyby zostać uznane za ograniczające konkurencję.

Kolejnym etapem seminarium jest, wynikające z prawa ochrony konkurencji ograniczenia w relacjach pomiędzy konkurentami. Zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia w tego rodzaju sprawach prowadzonych zarówno przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również przed Komisją Europejską, na podstawie prawa wspólnotowego. Ta część spotkania dotyczy również zakresu dopuszczalnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi


w ramach stowarzyszeń, związków przedsiębiorców, ale także w trakcie konferencji i seminariów branżowych, jak również nieformalnych spotkań.

Zaprezentowane zostaną także najważniejsze kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji. Przedstawiona zostanie procedura postępowania przed Prezesem Urzędu oraz wynikające z tego obowiązki przedsiębiorców. Tematyką seminarium objęte są również aktualne problemy związane z kontrolą i przeszukaniem, które mogą być podejmowane przez pracowników UOKiK u przedsiębiorców.

Szczegółowy plan seminarium:

1. Zagadnienia ogólne:

- Pojęcie i rodzaje praktyk ograniczających konkurencję
- Wyznaczanie rynku relewantnego
- Określenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Istota pozycji dominującej
- Charakterystyka porozumienia ograniczającego konkurencję

2. Zasada swobody umów a nadużycie pozycji dominującej:

- Katalog praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej.
- Najczęstsze przypadki nadużywania pozycji dominującej.

3. Współpraca z innymi przedsiębiorcami a porozumienia ograniczające konkurencję:

- Katalog porozumień ograniczających konkurencję
- Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających konkurencję

4. Ogólne informacje o procedurze stosowanej w polskim prawie antymonopolowym:

- Wszczęcie postępowania.
- Pozycja wnioskodawcy oraz uczestnika postępowania antymonopolowego.
- Rodzaje decyzji Prezesa Urzędu.
- Kary nakładane w toku i po zakończeniu postępowania.

5. Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Uprawnienia kontrolne Prezesa UOKiK;
- Przebieg kontroli:
- Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli – upoważnienie Prezesa UOKiK;
- Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy w trakcie kontroli:
- Uprawnienia kontrolowanego podmiotu w trakcie czynności kontrolnych;
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->


- Praktyczne aspekty kontroli – Minimalizacja zagrożeń dla firmy: postępowanie pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy w trakcie kontroli;
- Praktyczne aspekty przeszukania – Udział funkcjonariuszy Policji – Rejestrowanie przebiegu przeszukania na nośniki elektroniczne – Kopiowanie danych przedsiębiorcy na nośnikach elektronicznych (serwery, twarde dyski, etc);
- Protokół kontrolny – Zastrzeżenia;
- Postępowanie po kontroli – Ocena ryzyka nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa UOKiK.

6. Procedura „pobłażliwości” – leniency:

- Instytucja leniency w polskim prawie antymonopolowym – odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej bądź obniżenie kary pieniężnej;
- Warunki jakie trzeba spełnić aby skorzystać z procedury leniency;
- Praktyczna ocena korzyści i strat związanych z procedurą leniency.


Materiały szkoleniowe:

Przygotowywane przez wykładowcę, uczestnicy otrzymają w trakcie trwania szkolenia.


Czas trwania:

7 godzin

Powrót do listy aktualności


© copyrights by Law&Tax 2007 - 2016                                                   Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie Semacom

katalog stron