Law&Tax Consulting - Sukces Uprawomocniony, Kursy na Aplikacje

Kompleksowe uslugi szkoleniowe - Kursy na Aplikacje, Szkolenia, Kursy jezykowe

Menu:

Newsletter

Chcesz otrzymywał najnowsze informacje o kursach? Podaj swój adres email

Formularz zapisania newslettera

Kontakt

biuro@law-tax.pl
Tel. +48 (22) 257 09 50
Tel. +48 698 615 215
Tel. +48 698 615 212
Fax +48 (22) 257 09 51

Ilość wizyt 51598

Kursy na aplikacje

Kursy na aplikacje

Harmonogram zajęć

1. Prawo konstytucyjne (7 h)

 • Konstytucja RP
 • ust. o ustroju sądów powszechnych

2. Prawo karne materialne i procesowe (18 h)

 • kodeks karny
 • kodeks postępowania karnego
 • kodeks wykroczeń
 • kodeks karny skarbowy

3. Prawo cywilne materialne i procesowe (25 h)

 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy

4. Prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne    (7 h)

 • kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo budowlane
 • ust. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ust. o samorządzie gminnym
 • prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 5. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne (7 h)

 • kodeks pracy
 • ust. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ust. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • ust. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

6. Prawo handlowe (14 h)

 • kodeks spółek handlowych
 • ust. o Krajowym Rejestrze Sądowym

7. Prawo europejskie (2 h)

 • Traktat o Unii Europejskiej
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

 


© copyrights by Law&Tax 2007 - 2016                                                   Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie Semacom

katalog stron