Law&Tax Consulting - Kursy na Aplikacje, Szkolenia, Kursy jezykowe - Testy online

Law&Tax Consulting - Sukces Uprawomocniony, Kursy na Aplikacje

Kompleksowe uslugi szkoleniowe - Kursy na Aplikacje, Szkolenia, Kursy jezykowe

Menu:

Newsletter

Chcesz otrzymywał najnowsze informacje o kursach? Podaj swój adres email

Formularz zapisania newslettera

Kontakt

biuro@law-tax.pl
Tel. +48 (22) 257 09 50
Tel. +48 698 615 215
Tel. +48 698 615 212
Fax +48 (22) 257 09 51

Ilość wizyt 47802

Powrót do wyboru testów

Strona: 1 / 16
Aplikacja adwokacka 2010

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania sąd orzeka na posiedzeniu:


Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest oczywiście bezzasadna:


Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym, z wyłączeniem podejmowanych na tym etapie czynności sądowych, stronami są:


Zgodnie z Kodeksem karnym, sąd obligatoryjnie podejmuje warunkowo umorzone postępowanie karne, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, jeżeli sprawca:


Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnicy spółki jawnej mogą na mocy umowy spółki:


Zgodnie z Kodeksem karnym, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec wobec sprawcy:


Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spory o właściwość rozstrzygają:


Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu i nie jest w stanie zawiadomić o tym Marszałka Sejmu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga:


Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedmiotem hipoteki:


Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego:© copyrights by Law&Tax 2007 - 2016                                                   Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie Semacom

katalog stron