Law&Tax Consulting - Kursy na Aplikacje, Szkolenia, Kursy jezykowe - Testy online

Law&Tax Consulting - Sukces Uprawomocniony, Kursy na Aplikacje

Kompleksowe uslugi szkoleniowe - Kursy na Aplikacje, Szkolenia, Kursy jezykowe

Menu:

Newsletter

Chcesz otrzymywał najnowsze informacje o kursach? Podaj swój adres email

Formularz zapisania newslettera

Kontakt

biuro@law-tax.pl
Tel. +48 (22) 257 09 50
Tel. +48 698 615 215
Tel. +48 698 615 212
Fax +48 (22) 257 09 51

Ilość wizyt 51598

Powrót do wyboru testów

Strona: 1 / 16
Aplikacja adwokacka 2010

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest oczywiście bezzasadna:


Zgodnie z Kodeksem pracy, kontrolnym badaniom lekarskim podlegają:


Kodeks cywilny nie przewiduje możliwości nabycia przez zasiedzenie:


Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, w kwestii wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu okręgowego orzeka:


Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy zabezpiecza:


Zgodnie z ustawą o samorządowych kolegiach odwoławczych, obszar właściwości miejscowej kolegium określa w drodze rozporządzenia:


Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych Trybunał Konstytucyjny orzeka:


Zgodnie z ustawą o własności lokali, jeżeli odrębna własność lokalu ustanowiona została w drodze czynności prawnej, do powstania tej własności wpis do księgi wieczystej jest:


Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, organem uprawnionym do uchylenia w trybie nadzoru aktów prawa miejscowego, w tym rozporządzeń porządkowych, ustanawianych przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej jest:


Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których przyznano stronie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przestały istnieć, sąd:© copyrights by Law&Tax 2007 - 2016                                                   Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projekt i wykonanie Semacom

katalog stron